Acxion (Fentermina) 15 mg 30 tabletek Ifa Celtics

536.00

ACXION (PHENTERMIN) 15 MG 30 TABLETEK IFA CELICS

Fentermina
Tablet
6,4 mg, 15 mg i 30 mg
POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I FORMULACJA:
Każda tabletka zawiera:
Równoważny chlorowodorek fenterminy. . 0,6,4 mg, 15 mg i 30
mg fenterminy
Substancja pomocnicza c.b.p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 tabletka
WSKAZANIA TERAPEUTYCZNE:
Anoreksogenny wskazany jako pomoc w leczeniu otyłości egzogennej o wskaźniku masy ciała (BMI) >30 kg/m2
lub nadwaga z BMI >27 kg/m2 z niektórymi chorobami współistniejącymi (np. nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia, cukrzyca typu 2, bezdech senny, choroba zwyrodnieniowa stawów) związane z dietą niskokaloryczną
i ćwiczenia.
PRZECIWWSKAZANIA:
IFA Acxion® nie powinien być podawany jednocześnie z lub przez 14 dni po podaniu inhibitorów monoaminooksydazy, ponieważ mogą wystąpić kryzysy nadciśnieniowe. Fentermina nie powinna być wykorzystywana jako środek do przezwyciężenia senności lub czujności. Nadwrażliwość na składniki formuły. Nie należy go stosować u osób z anoreksją, bezsennością, astenia,
ciąża i laktacja lub u dzieci poniżej 12. roku życia. Osobowość psychotyczna, nadciśnienie tętnicze, osoby starsze, choroba psychiczna w wywiadzie, tyreotoksykoza, narkomania lub skłonność do nadużywania alkoholu.

OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Nie należy przekraczać zalecanej dawki, zaleca się przerwanie podawania, gdy pacjent przestanie
schudnąć. Jak wszystkie leki, powinien być stosowany z dużą ostrożnością w ciężkim nadciśnieniu tętniczym i chorobach układu krążenia, w tym w zaburzeniach rytmu serca.Istnieją doniesienia, że ​​fentermina może nasilać napady padaczkowe u niektórych pacjentów z padaczką: dlatego tych typów pacjentów należy uważnie monitorować w celu dostosowania dawki lub odstawienia leku. Długotrwałe stosowanie może wywołać uzależnienie z zespołem odstawienia po nagłym przerwaniu terapii.

OGRANICZENIA STOSOWANIA PODCZAS CIĄŻY I LAKTACJI:
Chociaż badania dotyczące reprodukcji na szczurach i ludziach nie wykazały żadnego ryzyka dla płodu, IFA Acxion® nie powinien być stosowany w okresie ciąży, chyba że potencjalne korzyści przewyższają potencjalne ryzyko. Biorąc pod uwagę, że fentermina i/lub jej metabolity przenikają przez barierę łożyskową, a także są wydzielane do mleka matki, nie zaleca się jej podawania kobietom w ciąży lub w okresie laktacji. Odnotowano kilka spontanicznych, pojedynczych doniesień o wadach wrodzonych, ale żaden nie miał związku przyczynowo-skutkowego z Phenterminą.

REAKCJE WTÓRNE I NIEPOŻĄDANE:
Nie zidentyfikowano systematycznych zgłoszeń zdarzeń niepożądanych związanych z fenterminą, a częstość występowania działań niepożądanych nie została określona. W randomizowanych, kontrolowanych badaniach z użyciem fenterminy nie zgłoszono żadnych poważnych zdarzeń niepożądanych, a biorąc pod uwagę liczbę badanych pacjentów, częstość ta może wynosić nawet 15 na 1000. Ponieważ fentermina jest aminą sympatykomimetyczną, można spodziewać się skutków ubocznych zgodnych z tą klasą leków. Istnieją doniesienia o przypadkach choroby naczyń mózgowych u osób przyjmujących fenterminę w celu utraty wagi, ale jak w przypadku wszystkich
analizy przypadków, związek przyczynowy nie został ustalony ani założony. Najczęstsze działania niepożądane to

sercowo-naczyniowy

Nadciśnienie tętnicze, zdarzenia niedokrwienne, kołatanie serca, tachykardia i pierwotne nadciśnienie płucne oraz niedomykalność zastawki serca

Ośrodkowy układ nerwowy

Zawroty głowy, dysforia, euforia, ból głowy, bezsenność, nadmierna stymulacja, pobudzenie i psychoza

dermatologiczny

Pokrzywka

Endokrynologiczno-metaboliczny

zmiany w libido

Układ moczowo-płciowy

Impotencja

Układ mięśniowo-szkieletowy

Drżący

INTERAKCJE LEKOWE A INNE PŁCI: IFA Acxion® nie powinien być podawany razem z inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) lub ze środkami do znieczulenia ogólnego, należy dostosować leki hipoglikemizujące, w tym insulinę. IFA Acxion® nie powinien być podawany pacjentom nadwrażliwym na leki hamujące apetyt lub inne sympatykomimetyki, pacjentom z tyreotoksykozą, osobom niestabilnym lub z historią chorób psychicznych lub pacjentom z historią uzależnienia od narkotyków lub predyspozycji do nadużywania alkoholu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZWIĄZKU Z SKUTKAMI RAKOTWÓRCZOŚCI, MUTAGENEZY, USTERKOWANIA PŁODNOŚCI:
Nie ma długoterminowych badań na zwierzętach z Phenterminą w celu oceny rakotwórczości. Nie były znane żadne badania mutagenności z dawkami do 100 mg. DAWKOWANIE I DROGA PODANIA

DAWKOWANIE I DROGA PODANIA: Doustny.
Maksymalna zalecana dawka chlorowodorku Phentermine wynosi 37,5 mg w ciągu 24 godzin. Leczenie należy rozpocząć od najniższej możliwej dawki (6,4 mg fenterminy) i zwiększać ją tylko wtedy, gdy pacjent nie osiąga klinicznie istotnej utraty masy ciała. Sugeruje się jego podanie 30-60 minut przed posiłkiem, ostatnią dawkę przed godziną 19:00. Pacjenci powinni być obserwowani co najmniej raz w miesiącu podczas dostosowywania dawki, a następnie co najmniej co trzy miesiące w przypadku stałej dawki.

Zaleca się stosowanie Phenterminy jako środka wspomagającego w leczeniu redukcji masy ciała do 36 tygodni, w sposób ciągły lub przerywany (4 tygodnie z leczeniem i 4 tygodnie bez leczenia).Biorąc pod uwagę, że długotrwałe stosowanie może powodować uzależnienie z zespołem
wycofanie się w przypadku nagłego przerwania terapii, w celu zawieszenia leczenia konieczne będzie stopniowe zmniejszanie dawki aż do jej przerwania. IFA Acxion® nie jest zalecany dla dzieci poniżej 12 roku życia
lub u osób starszych.

OBJAWY I POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PRZEDAWANIA LUB PRZYPADKOWEGO POŁKNIĘCIA:
Ostre przedawkowanie może objawiać się następującymi objawami: niepokój, drżenie, hiperrefleksja, przyspieszony oddech, splątanie, agresywność, omamy, stany paniki.
Leczenie ostrego zatrucia jest wyłącznie objawowe i polega na płukaniu żołądka i sedacji barbituranami. PREZENTACJE:
Pudełko tekturowe zawierające 10, 15, 30 lub 90 tabletek zawierających 6,4 mg, 15 mg i 30 mg.

LEGENDY OCHRONY:
Ekskluzywna literatura dla lekarzy Jej sprzedaż wymaga recepty, którą można zrealizować trzykrotnie z okresem ważności 6 miesięcy
Jego długotrwałe stosowanie nawet w dawkach terapeutycznych może powodować uzależnienie.
Trzymać poza zasięgiem dzieci
Nie podawać w okresie ciąży i laktacji ani w okresie ciąży
poniżej 12 roku życia

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Acxion (Fentermina) 15 mg 30 tabletek Ifa Celtics”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.