Diety Ap (Fenproporex) 20 mg 30 tabletek Ifa Celtics

608.00

SKU: MP22 Kategoria:

Diety Ap (Fenproporex) 20 mg 30 tabletek Ifa Celtics POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I FORMULACJA:

Każda TABLETKA zawiera:
Chlorowodorek Fenproporeksu w ilości odpowiadającej 20,0 mg
Fenproporeksu
Substancja pomocnicza cbp 1 tabletka

WSKAZANIA TERAPEUTYCZNE

WSKAZANIA TERAPEUTYCZNE: Anoreksogenny wskazany jako pomoc w leczeniu otyłości egzogennej o wskaźniku masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/m2 lub nadwagi z BMI powyżej 27 kg/m2 z towarzyszącymi chorobami (np. nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia, cukrzyca typu 2 mellitus, bezdech senny, choroba zwyrodnieniowa stawów itp.) w połączeniu z niskokaloryczną dietą i ćwiczeniami.

FARMAKOKINETYKA I FARMAKODYNAMIKA:

Farmakodynamika: Fenproporex jest pochodną fenyloizopropyloaminy, która poprzez selektywne działanie na podwzgórzowe ośrodki łaknienia i sytości wykazuje działanie anoreksogenne o działaniu katecholaminergicznym.

Działanie peryferyjne: Posiada właściwości lipolityczne poprzez aktywację cyklazy adenylowej w tkance tłuszczowej oraz zwiększenie aktywności lipazy rozkładającej trójglicerydy na glicerol i wolne kwasy tłuszczowe. Powoduje to utratę tłuszczu w leczeniu otyłości. Jedno z badań sugeruje, że Fenproporex zakłóca również transport leptyny przez barierę krew-mózg.

Farmakokinetyka: jego poziomy farmakologiczne są wykrywalne po 30-60 minutach. po spożyciu, osiągając maksymalne poziomy po 2-4 godzinach i utrzymując stężenia terapeutyczne przez 10 do 12 godzin z prezentacją o przedłużonym uwalnianiu. Zaletą preparatu o przedłużonym uwalnianiu jest unikanie wysokich stężeń, które są związane ze zjawiskiem uzależnienia.W badaniu przeprowadzonym na pacjentach meksykańskich nie zaobserwowano żadnych skutków uzależnienia lub uzależnienia ani żadnego przypadku zespołu odstawiennego podczas fazy odstawiania Fenproporexu po 120-210 dniach.

W dawkach terapeutycznych nie zaobserwowano stymulacji kory mózgowej ani współczulnego układu nerwowego.

Jego okres półtrwania wynosi sześć godzin. Po jego podaniu metabolity typu amfetaminy są wykrywane w moczu do 15 dni po przyjęciu ostatniej dawki. Od 27% do 34% jest metabolizowany do amfetaminy do 119 godzin po podaniu.

Według badań, podawanie Fenproporexu w połączeniu z dietą i ćwiczeniami fizycznymi pozwala na osiągnięcie ujemnego bilansu energetycznego oraz ciągłej i znacznej utraty wagi, która utrzymuje się nawet do 180 dni. Preparaty Fenproporexu o powolnym uwalnianiu mają odpowiedni profil skuteczności i bezpieczeństwa. Jego stosowanie było nawet badane przez okres do 52 tygodni, wykazując znaczną redukcję masy ciała, z pewnymi łagodnymi i tolerowanymi działaniami niepożądanymi.

Wydalanie jest wydalane przez nerki i wydalane z moczem w postaci metabolitów, ze średnim czasem eliminacji 48 godzin.

DAWKOWANIE I DROGA PODANIA:

Młodzież w wieku 18 lat lub starsza i dorośli: Jedna tabletka 20 mg na 30 do 60 minut przed śniadaniem i/lub głównym posiłkiem dnia przez okres do 6 miesięcy.

Ostatniej dawki nie należy podawać po godzinie 18:00.

Aby przerwać leczenie, dawkę należy stopniowo zmniejszać, aż do jej odstawienia.

Ten okres karencji może, ale nie musi być uwzględniony w ciągu 6 miesięcy trwania leczenia. Na przykład dawkę można zmniejszyć w następujący sposób: w pierwszym tygodniu 3 dawki, w drugim tygodniu dwie dawki, aw kolejnych dwóch tygodniach jedna dawka.

OBJAWY I POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PRZEDAWANIA LUB PRZYPADKOWEGO POŁKNIĘCIA

OBJAWY I POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PRZEDAWANIA LUB PRZYPADKOWEGO POŁKNIĘCIA: Przy bardzo dużych dawkach mogą wystąpić dane o nadmiernej stymulacji ośrodkowego układu nerwowego i autonomicznego układu nerwowego, takie jak: nadpobudliwość z podnieceniem, drażliwość, hiperrefleksja, majaczenie, psychoza, omamy, reakcja paniki, rozszerzenie źrenic, nadciśnienie, arytmie, wymioty oraz biegunka, niedociśnienie, zapaść naczyniowa i inne.

Leczenie polega na płukaniu żołądka i podaniu węgla aktywowanego. Aby zwiększyć eliminację leku, stosuje się wymuszoną diurezę z zakwaszeniem moczu, aw ciężkich przypadkach hemodializę. Pobudzenie i psychozę leczy się haloperidolem lub chlorpromazyną, które mogą być również przydatne w nadciśnieniu. Diazepam jest lekiem z wyboru w przypadku napadów drgawkowych, arytmie zwykle reagują na propranolol w konwencjonalnych dawkach.

PREZENTACJE:

Pudełko z 15 i 30 tabletkami 20 mg.

Pudełko tekturowe z oznakowaną butelką zawierającą 15 lub 30 tabletek 20 mg.

ZALECENIA DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA

ZALECENIA DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA: Przechowywać w temperaturze pokojowej, nie wyższej niż 30°C iw suchym miejscu.

LEGENDY OCHRONY:

Ekskluzywna literatura dla lekarzy. Jego sprzedaż wymaga recepty, którą można zrealizować trzykrotnie z okresem ważności 6 miesięcy. Ten lek może powodować senność i wpływać na czujność, dlatego podczas jego stosowania nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani ciężkich maszyn. Jego długotrwałe stosowanie nawet w dawkach terapeutycznych może powodować uzależnienie. Trzymać poza zasięgiem dzieci.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Diety Ap (Fenproporex) 20 mg 30 tabletek Ifa Celtics”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.